top of page
Zoeken
  • De Heidegalm

Annulatie voorjaarsconcert

Wegens de maatregelen ivm. het coronavirus zal ons voorjaarsconcert niet doorgaan op 25 april. We beraden ons nog of we het verzetten naar een latere datum of dat we het zullen annuleren. Zorg ondertussen goed voor elkaar en geniet van het hopelijk mooie voorjaar zodat we ons bij de volgende gelegenheid terug kunnen treffen!


Post: Blog2_Post
bottom of page